Urządzenia fiskalne

  • Oferujemy urządzenia fiskalne następujących producentów: Elzab , Emar, Posnet.
  • Oferta dotyczy także urządzeń ON-LINE.
  • Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
  • Oferujemy oprogramowanie współpracujące z urządzeniami fiskalnymi. Może być zastosowane zarówno w przypadku pojedynczego sklepu jak i sieci detalicznej. Instalacja dokonywana jest na centralnym serwerze, co pozwala efektywnie zarządzać siecią sklepów, a także dokonywać globalnych analiz biznesowych.

Terminy instalacji kas on-line w 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku:  
1. Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
2. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;  

Od 1 lipca 2020 roku:  
3. Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
4. Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

Drukarki fiskalne POSNET

Thermal XL z wolnostojącym jak dokręconym wyświetlaczem.

Drukarki fiskalne EMAR

Printo Line z wolnostojącym jak i dokręconym wyświetlaczem

Dodatkowe wyposażenie sklepów

  • czytniki kodów kreskowych
  • kolektory danych do inwentaryzacji
  • wagi sklepowe