FortecaN8 – moduł główny

Menu główne

 • Menu o przejrzystym wyglądzie umożliwia szybki dostęp do poszczególnych modułów.
 • Dostęp jest programowo określany dla każdego użytkownika.
 • Występują skróty przyciskowe i klawiszowe w celu przyspieszenia działania.
 • Osobne podmenu dla administratora.

Zakupy

 • Zakup wpisywany dwuetapowo w celu sprawdzenia i zatwierdzenia (dokument wstępny->PZ, ZA)
 • Podpowiedzi dla użytkownika przy wprowadzaniu danych (ostatnie ceny zakupu, stan magazynu, rotacja)
 • Rozbudowany system przeliczania cen sprzedaży w zależności od zmiany ceny zakupu
 • Łączenie dokumentów wstępnych
 • Kopiowanie do zamówienia (zakup pod konkretne zamówienie)
 • Kontrola płatności i realizacja dopłat
 • Zakupy importowe
 • Faktury RR
 • Rozliczenia opakowań
 • Wydruki etykiet handlowych na zwykłej drukarce oraz drukarce kodów kreskowych
 • Import faktur w formacie tekstowym oraz EDI XML, czyli automatyczne wpisywanie dokumentu
 • Liczne wydruki związane z dokumentem zakupu

Korekty zakupu

 • Realizacja dokumentu typu Korekta
 • Korekta ilościowa, cenowa oraz stawki vat
 • Prosta realizacja poprzez wskazanie dokumentu korygowanego oraz wstawienie zmian w konkretnej pozycji
 • Szybka realizacja typu: zwrot całości

Sprzedaż

 • Tworzenie zamówień przed realizacją transakcji
 • Rezerwacja towaru
 • Zamówienia zgodnie z harmonogramem
 • Eksport PDF i EDI
 • Dokumenty zbiorcze, łączenie zamówień
 • Warunki handlowe indywidualnie ustalane dla kontrahentów
 • Kontrola rozrachunków
 • Raportowanie transakcji kontrahenta

Zamówienia do dostawców

 • Tworzenie zamówień do dostawców
 • Prognozowanie dostaw na podstawie sprzedaży, stanów minimalnych i rotacji
 • Planowanie dostaw

Towary

 • Gospodarka wielomagazynowa
 • Towary i usługi
 • Etykietowanie, kody kreskowe
 • Raportowanie transakcji
 • Dokumenty magazynowe
 • Inwentaryzacja

Raportowanie i statystyka

 • Ewidencje sprzedaży i zakupu
 • Raporty obrotów
 • Statystyki towarowe
 • Statystyki kontrahentów
 • Stan magazynu
 • Inne statystyki
 • Wykresy i tabele
 • Eksport do popularnych formatów

Dekrety księgowe

 • Dekrety do popularnych programów księgowych: Raks, Optima i Symfonia

Moduły wspomagające pracę głównego systemu

 • Automaty do wysyłki e-mail i SMS
 • Powiadomienia o terminach płatności
 • System płatności błyskawicznych e-pay
 • Internetowy system zamówień
 • Certyfikaty do podpisu elektronicznego dokumentów PDF
 • Mobilna inwentaryzacja