Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Oferta dotyczy analizy finansowej w przedsiębiorstwie, która realizowana jest na podstawie danych przekazanych w formie sprawozdań, raportów z bieżącej działalności oraz innych dostępnych i obejmuje ocenę oraz interpretację relacji między istotnymi wielkościami ekonomicznymi oraz ich zmiany w czasie.

Oprócz standardowych wyliczeń oferujemy ich interpretację wraz ze wskazaniem niepokojących trendów, próbą wskazania ich przyczyn i porównaniem do innych przedsiębiorstw w branży.

  • analiza sprawozdań finansowych.
  • ustalenie i ocena przepływów pieniężnych.
  • analiza czynników kształtujących wynik finansowy.
  • ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w zakresie: płynności, zadłużenia, aktywności, obrotowości, efektywności.
  • ocena projektów inwestycyjnych.