Analiza asocjacji


Analiza asocjacji zwana popularnie koszykową, służy do określenia wzajemnych związków pomiędzy następującymi po sobie zdarzeniami.  Pytamy jak wystąpienie jednego zdarzenia wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia innego. W szczególności w przypadku handlu detalicznego prezentujemy zależności pomiędzy decyzjami zakupowymi klienta. Oferowane przez nas badanie statystyczne pozwala określić jak zakupy określonych produktów wpływają na zakup innych. Wiedza ta pozwala np. odpowiednio kształtować ceny tak znalezionych par, rozmieścić je optymalnie na półkach, prowadzić przemyślaną promocję itp. Badanie jest przeprowadzane na podstawie dostarczonych plików JPK_FA lub dowolnych innych zawierających transakcje klientów.