SM Dachy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM Dachy - system obliczania pokryć dachowych

Program komputerowy DACH 2.0, produkt firmy SM COMPUTERS, przeznaczony jest dla szerokiej grupy użytkowników z branży budowlanej: architektów, kosztorysantów, wykonawców pokryć dachowych, a także firm produkcyjnych i handlowych, jako narzędzie do wyliczania zużycia blach dachowych na podstawie wprowadzanych kształtów i wymiarów połaci.

Program służy do rysowania połaci dachowych i wyboru optymalnego sposobu pokrycia dachu blachą.. Użytkownik może wprowadzić nowe rodzaje blach, określając ich charakterystyczne parametry: szerokość i wysokość modułu oraz jego dostępne wielokrotności.

Możliwości programu
Rysowanie połaci dachu według projektu architektonicznego możliwe jest nie tylko dla podstawowych figur geometrycznych takich jak prostokąt, trójkąt czy trapez. Użytkownik przez przeciąganie myszą wprowadza dowolny kształt połaci dachowej i wstawia przewidziane w projekcie otwory, np. okienne czy kominowe.

Następnie określa rodzaj pokrycia podając nazwę i zakres modułów oraz takie parametry jak szerokość, długość, zapas dolny i górny oraz wielokrotność modułu podstawowego. Wysokość i szerokość to wymiary kryjące pojedynczego modułu blachy. Zapas dolny i górny to wymiary dachu, które mogą pozostać nie przykryte blachą. Moduły to lista dostępnych wielokrotności pojedynczego modułu, która może być zmieniana w zależności od aktualnego stanu magazynu. W momencie zakończenia rysowania dach pokrywany jest automatycznie wybranym rodzajem blachy.

Pobierz wersję demo ściągnij >>>

Pokrycie
Rysunek połaci przedstawia sposób położenia na niej pokrycia. Prostokąty o grubych liniach oznaczają moduły blachy pokrywającej. Na górze prostokąta znajduje się liczba będąca długością modułu (informuje ona o tym, jaka jest wielokrotność danego modułu w stosunku do modułu pojedynczego). Cienkimi liniami zaznaczone są prostokąty pojedynczych modułów. Użytkownik może wpływać na sposób położenia blachy wybierając jedną z trzech możliwości: od lewej, od prawej lub od bazy. Ostatnia opcja oznacza umieszczenie pierwszego modułu w miejscu punktu bazowego i pokrywanie dachu w lewo i w prawo.

Optymalizacja, czyli dysponowanie odpadami
Proces ten polega na wykorzystaniu skrawków blachy w innych miejscach w obrębie jednej lub na różnych połaciach. Sposób wykorzystania odpadów pokrycia zobrazowany jest poprzez umieszczenie par liczb, z których pierwsza oznacza numer odpadu, a druga numer połaci. Na rysunku umieszczone jest pochodzenie odpadu oraz jego przeznaczenie.

Wydruk
W programie istnieje możliwość przedstawiania obrazków w różnych skalach, a także sporządzania wydruku z zestawieniem blach dla danej powierzchni oraz wydruku raportu zbiorczego zawierającego zestawienie blach potrzebnych na pokrycie całego dachu. Raport posiada formę czytelnego projektu z możliwością wstawienia danych sprzedawcy oraz danych klienta.

 

Copyright © 2004 SM Computers. Wszelkie prawa zastrzeżone.