SM MAG - porady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM MAG - porady

MAG jest instalowany przez podanie polecenia INSTALUJ. Po ukazaniu się informacji o rozpoczęciu instalacji należy zaakceptować bądź poprawić katalog, gdzie ma być program zainstalowany. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy taki katalog już wcześniej nie został założony. Jeśli taka sytuacja wystąpi należy, albo usunąć katalog dotychczasowy, albo zainstalować program w katalogu innym. Po dokonaniu instalacji w zbiorze CONFIG. SYS należy zmodyfikować linię FILES=120. Jeśli to możliwe należy uaktywnić pamięć typu "extended" poprzez dopisanie w pliku CONFIG.SYS linii:

Windows 95/98
Tak powinien wyglądać plik config.sys:

device=c:\windows\himem.sys
device=c:\windows\emm386.exe noems
dos=high, umb
files=120

Następnie należy:
utworzyć skrót do pliku MAG.BAT w katalogu MAG
we właściwościach skrótu ustawić: zamknij po zakończeniu, pełny ekran oraz można zmienić ikonę.

Windows NT/2000
Instalacja w systemie Windows Nt/2000 jest podobna jak w Windows 95/98. Informację FILES=120 należy jednak wpisać w pliku config.nt, znajdującym się w katalogu \WINNT\SYSTEM32

Windows Me
W pliku system.ini należy odnależć sekcję [Emm386] i dopisać linię:
pervmfiles=120

Problemy z pamięcią
Program MAG potrzebuje do pracy co najmniej 570kb pamięci konwencjonalnej. Aby się przekonać ile pamięci mamy w systemie należ przjść do lini poleceń (Start->Programy->tryb MS-DOS) i napisać MEM. System poda nam ilość dostępnej pamięci konwencjonalnej.
W systemie Windows 98 wersja polska (ale nie Second Edition) należy zastosować poprawkę Microsoft na rok 2000 w celu uaktualnienia plików systemowych. W przeciwnym wypadku nie osiągniemy właściwej konfiguracji.

Poprawka Win98PL do pobrania ściągnij >>>

 

Copyright © 2004 SM Computers. Wszelkie prawa zastrzeżone.