SM MAG - opis możliwości programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< wstecz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< wstecz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM MAG - opis możliwości programu

 • FAKTURY VAT I DOKUMENTY WZ
  Wybór kontrahenta z automatycznym wpisaniem formy i terminu płatności oraz rabatu.
  Uzupełnianie płatności: gotówka, przelew, kompensata.
  Możliwość wydruku dodatkowej specyfikacji towarowej.
  Uzupełnienie faktury o dodatkowe informacje
  Tworzenie faktur zbiorczych z dokumentów WZ.
  Raport obrotów wg kontrahentów, okresowy, wg identyfikatorów itp.
 • ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI
  Wpisywanie dopłat klientów
  Wydruki należności dla poszczególnych klientów wraz z notami odsetkowymi
  Wydruki zbiorcze należności dla grup klientów np. przyporządkowanie do trasy akwizytora
  Historia płatności wraz z saldem na dany dzień
  Kontrola kredytowania z możliwością sprawdzenia przy wystawianiu faktury
  Wydruki zobowiązań w stosunku do dostawców
 • PARAGONY
  Wydruki na urządzeniach fiskalnych: POSNET i TP-LINE
  Opcja sprzedaży przy użyciu czytnika kodów kreskowych
  Wpisanie kwoty do zapłaty z wyliczeniem reszty
  Rozliczenia kasjerów i form płatności (gotówka, karta kredytowa)
 • REJESTR KONTRAHENTOW
  Lista klientów i dostawców z możliwością wpisywania podstawowych danych
  Wprowadzanie cech kontrahenta: stały rabat, kategoria cen, forma płatności, czas płatności, kwota kredytu itp.
 • PARAGONY KASOWE
  Przegląd transakcji sprzedaży z kas fiskalnych: ELZAB DELTA LUX, NCR 2190
  Wystawienie Faktury Vat do paragonu
  Wystawienie dokumentu zwrotu towaru: korekta niefiskalna
  Rozliczenie utargu
  Raport obrotu wg towarów z uwzględnieniem kodów, ilości sprzedanych, marży itp.
 • REJESTR TOWARÓW
  Tworzenie listy magazynowej z podaniem podstawowych danych o artykułach: indeks, nazwa, jednostka,ceny,indywidualna marża, kod kreskowy itd.
  Statystyki przychodowo-rozchodowe, historia towaru
  Wydruki inwentaryzacyjne
  Inwentaryzacja z zastosowaniem kolektora danych
 • ZAKUPY KRAJOWE I DOKUMENTY PZ
  Wpisywanie zakupów handlowych oraz kosztowych od dostawców krajowych
  Ustalanie cen sprzedaży wg wpisanej marży lub narzutu
  Możliwość uzupełniania tygodniowych dostaw (np. z piekarni)
  Raport obrotów z dostawcami oraz wg kont księgowych
  Generowanie pliku do wydruku etykiet na towary z ceną i kodem kreskowym
 • FUNCJE SPECJALNE DLA PIEKARNI
  Tworzenie listy zamówień na poszczególne dni tygodnia
  Automatyczne generowanie i wydruk dokumentów dostawy
  Planowanie załadunku dla poszczególnych kierowców
  Tworzenie listy zwrotów na poszczególne dni tygodnia
  Automatyczne generowanie i wydruk korekt
  Rozliczanie produkcji na podstawie wprowadzonych receptur
 • ZAKUPY IMPORTOWE
  Specjalistyczna procedura do wpisywania zakupów zagranicznych
  Ustalanie kursów walut
  Rejestracja w cenie dewizowej (EURO) z przeliczeniem ceny zakupu w zł z uwzględnieniem kosztów odprawy celnej
 • KOREKTY
  Rejestracja korekt do faktur vat oraz zakupów krajowych
  Tworzenie automatyczne dokumentów zwrotów na podstawie wpisanych danych tygodniowych
 • PRODUKCJA
  Wprowadzanie receptur produkcyjnych z uwzględnieniem półwyrobów i surowców
  Wydruk zużycia surowców na podstawie wpisanej produkcji
  Automatyczne generowanie dokumentu RW dla surowców
  Planowanie produkcji z uwzględnieniem zapasów i kosztów
 • ZAMÓWIENIA I REZERWACJE
  Wpisywanie zamówień z możliwością druku faktury proforma
  Rezerwacja towarów z uwzględniem daty odbioru
  Blokada sprzedaży na zamówionych towarach
  Saldowanie zamówień do dostawców w momencie wpisywania dokumentu PZ
  Generowanie bilansu potrzeb z uwzględnieniem zamówień, rezerwacji i stanów magazynowych
 • PRZESUNIĘCIA , DOKUMENTY PW,RW,ZW
  Pełna gama dokumetów magazynowych zapewniająca prawidłowy obieg dokumentów
 • INNE
  System zabezpieczeń oparty o poziomy uprawnień
  Podgląd czynności wykonywanych przez poszczególnych użytkowników
  Liczne ustalenia konfiguracyjne programu
  Konfiguracja drukarek
  Praca w sieci
 • WYDRUKI KSIĘGOWE
  Ewidencja sprzedaży i zakupów
  Dzienne podsumowanie sprzedaży
  Rejestr kasowy i Wyciągów bankowych
  Dekret do systemu FK

 

Copyright © 2004 SM Computers. Wszelkie prawa zastrzeżone.